Hakkımızda

Hikayemiz

Fikir Üssü, fikirlerin planlandığı, geliştirildiği ve yayınlandığı yenilikçi yaklaşımları oluşturmak amaçı ile ortaya çıktı.

Fikir Üssü'nün en temel amaçları sektör de yer alan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerin, fikirlerin toplandığı ve çözümlerin sunulduğu Fikir Üssü olarak ortaya çıktı.


Ocak, 2020 Fikir Üssü, çözümler ve projeleri ile hizmet vermeye başladı.
Eylül, 2019 Tasarlanan çözümler ve projelerin prototipleri oluşturulup, testler yapıldı.
Ekim, 2018 Projeler, Çözümler tasarlanıp, planlandı.
Ocak, 2018 Sektörü doğru tanımak, anlamak ve kavramak için sınırlı Müşteriye hizmet verilmeye başlandı.
Ekim, 2017 Bu düşünce en uygun tanımla özdeşleşmesi amaçlanarak, Fikir Üssü olarak tanımlandı.
Nisan, 2016 2016 yılında fikir toplulukların bir arada toplandığı, planlandığı, geliştirildiği ve yayınlandığı yenilikçi yaklaşımları oluşturmak amaçı ile ortaya düşünce olarak ortaya çıktı.